OM TRANSFORM 2017-12-20T22:13:14+00:00

SE VERDEN MED NYE ØYNE

OM TRANSFORM

Transform har de siste årene jobbet med seminar som skal bidra til å gi større kulturforståelse mellom det etnisk norske samfunnet og innvandrere.

For to år siden arrangerte vi «dialogmøter» i samarbeid med Nansen-instituttet under Transform-festivalen hvor ungdom fra ulike nasjoner møttes og snakket om hvordan de opplever å vokse opp i Norge. Tema som stigmatisering, rasisme, framtidstro, interesser, fordommer m.m. ble tatt opp.

Vi har lenge hatt et ønske om å kunne gå videre med tankene som kom fram under dette seminaret og lage et prosjekt for og med ungdommer – uansett religion, hudfarge, bakgrunn eller språk. Et kulturelt prosjekt som kunne være en del av organisasjonen Transform og også en viktig del av selve Transform-festivalen.

Vi ønsker å finne en fellesnevner som alle disse ungdommene kan samle seg rundt, hvor de kjenner seg hjemme og akseptert, og hvor de kan få være stolte av at de er «annerledes» – at et annet utseende og en annen kulturbakgrunn vil være et kvalitetsstempel. Vi ønsker derfor å utvikle vårt eget konsept «Transformers» som skal integrere etnisk dans, musikk, akrobatikk og koreografi basert på en rekke kulturelle uttrykk fusjonert med moderne uttrykk. Vi tenker at dette både kan være kortere presentasjoner og en årlig stor forestilling.

Prosjektet startet opp høsten 2014 og vi vil begynne å jobbe med grunnleggende danseteknikk i samarbeid med en rekke artister i og utenfor Trondheim fra starten av. I 2015 skal det presenteres en ny koreografert forestilling av høy kvalitet sammen med profesjonelle musikere og dansere. Vi GLEDER oss til å komme i gang og vil legge ut bilder og informasjon så snart vi er i gang.

TRANSFORM FOLK

TRANSFORM-FOLK
TRANSFORM-FOLK
Transform FOLK-serien ble startet opp som et prøveprosjekt høsten 2011 med totalt 4 konserter på Dokkhuset Scene.

Formålet var å få på plass en konsertserie – og ikke minst å etablere en scene i byen, for folkemusikk/etnisk musikk. Videre var det et ønske fra Transform å etablere samarbeid med ulike innvandrerorganisasjoner/grupper i byen slik at byens scener blir mer tilgjengelig for flere enn etnisk norske, og vi har hatt mange spennende og suksessrike prosjekt.

Konsertserien har fokus på:

•Konserter med høyt kunstnerisk nivå innen sjangeren verdensmusikk/folkemusikkmusikk

•Samarbeid med nye publikumsgrupper i byen på de enkelte konserter

•Skape en viktig møteplass for å dele musikk og dans mellom nordmenn og innvandrere til Trondheim. Det krever et lokale som alle kan kjenne seg hjemme i, et sted hvor musikken kan presenteres med høy kvalitet i forhold til lyd, scene og logistikk og engasjement fra spesielt innvandrergruppene vi jobber sammen med.

•Rikt utvalg med musikk fra ulike verdenshjørner som ikke nødvendigvis har stor kommersiell verdi, men høy kvalitet