BEADS AROUND THE WORLD 2017-10-17T10:40:39+00:00

BEADS AROUND THE WORLD

En forunderlig og vakker reise i historie, kultur og geografi hvor perler står i sentrum.

 

Perler er blant de eldste og vakreste håndverk vi finner, og kan dateres titusenvis av år tilbake i menneskehetens historie. De representerer langt mer enn bare personlig pynt og er brukt over hele verden på utallige måter; som talismaner i forhistoriske og moderne samfunn, som statussymbol i den gamle verden og i dagens Afrika. Videre som religiøse artikler i buddhistiske, hinduistiske, kristne og islamske trossamfunn og som et medium for byttehandel til alle tider.

Hver perle inneholder både kulturell informasjon og en fasinerende historie om dens opprinnelse, hvilke materialer den er laget av, dens produksjonssted og hvilken teknikk som er brukt i produksjonen. Videre kan en ofte si noe om brukeren sin status i samfunnet, den reisen perlen har gjort og definitivt dens potensielle symbolikk. Denne fotoutstillingen presenterer en del av alle de reiser, drakter og objekter som finnes i den fysiske utstillingen ved samme navn.

Hill-Aina Steffenach jobber til daglig som lege og har også en lang akademisk bakgrunn ved NTNU. Men interessen for egen og fremmede kulturer, har alltid fascinert til spennende prosjekter. Dette har gitt henne muligheten til å reise rundt til urbefolkninger i verden som fremdeles bruker perler for å befeste sin identitet og stolthet.