Loading Events
This event has passed.

Vi vet at mange med utenlandsk opprinnelse – men også nordmenn – har sterk tro på religion og/eller tradisjonelle forklaringer på sykdom og behandling. Alternativ medisin blomstrer i Norge – også healere og religiøse retninger. Dette er et sjeldent tema i helseutdanningene og i helsesektoren. Hvordan kan vi møte pasientene våre på en god måte og vise respekt for deres alternative forståelser av sykdom samtidig som vi skal gi god omsorg og behandling innenfor forsvarlige medisinskfaglige etiske retningslinjer?

 

NICK AAKRE FARADONBE

Allmennlege i Trondheim, opprinnelig fra Iran. Han besøkte seminaret i fjor og fikk mange positive tilbakemeldinger, så nå har vi invitert han tilbake

Tittel: Realisme/fakta kontra religion/åndelighet.

LIV HARAM

Førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, NTNU. Hun er medisinsk sosialantropolog og har studert helse i sørlige og østlige deler av Afrika.

Tittel: “Plural helsepraksisar: Sameksistens og konkurranse”

 

AGNETE EGILSDATTER KRISTOFFERSEN

Forsker ved NAFKAM, Universitetet i Tromsø og utdannet sosiolog (Phd).

Tittel: Bruk av alternativ behandling og tradisjonell folkemedisin i ulike norske populasjoner, samt samisk kultur og tradisjon rundt helse og sykdom.

 

SPØRSMÅL OG DISKUSJON

Kaffe blir servert

Leave A Comment